Inwestycje i przedsięwzięcia w latach 2016-2018

25-06-2018 14:40

 

Projekty inwestycyjne (1-6) i pozostałe (7-20) zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych przez Gminę Baranów w latach 2016-2018.

 

Projekt

Źródło finansowania Realizacja

Całość projektu

(zł)

Dofinansowanie

(zł)

1. Przyrodnicza rewaloryzacja parku przy Pałacu Feliksa hr. Wężyka w Mroczeniu

WFOŚiGW 2017 30 000,00 15 000,00
2. Utworzenie Klubu Seniora poprzez przebudowę pomieszczeń w miejscowości Mroczeń SENIOR+ 2017 112 641,19 79 811,25

3. „Recreo – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”

Etapy:

I.       Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (Mroczeń):

II.       Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin

III.  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu

PROW, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 2017-2018 411 355,13 261 745,00
4. Żłobek Gminny w Mroczeniu Maluch + 2017

1 123 439,61

28 000,00

160 000,00

2 463,45

5. Przebudowa drogi gminnej nr G859894 relacji Grębanin – Żurawiniec” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 2016 1 459 286,94 701 465,00
6. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Donaborowie w miejscowości Donaborów Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2015-2016 2 422 443,12 599,400,00
7. Wymiana młodzieży – wyjazd w czerwcu do Weene – PARTNER W PROJEKCIE Fundacja współpracy młodzieży polsko-niemieckiej 2017 4 756,00 euro 2 790,00
8. Bieżące funkcjonowanie: Klub Seniora w Mroczeniu Moduł II Senior +, Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2018 87 700,00 35 080,00
9. E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2017-2018  

68 000,00 (szacunkowa wartość wsparcia dla gminy na szkolenia), w tym

6 000,00 (sprzęt)

10. „Opracowanie programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów” WRPO 2017 44 301,00

39 870,90

11. Subwencja oświatowa – doposażenie świetlic w gimnazjach Ministerstwo Edukacji 2017 16 979,40

16 979,40

12. Subwencja oświatowa – doposażenie pomieszczeń do nauki w meble Ministerstwo Edukacji 2017 10 909,00

10 909,00

13. Bieżące funkcjonowanie: Żłobek Gminny w Baranowie, Oddział w Mroczeniu

Maluch +,Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2017 108 000,00

108 000,00

14. Żłobek Gminny w Baranowie - "Barankowo" Maluch plus 2017 342 000,00

67 200,00

15. „Usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Baranów: prewencja i profilaktyka”

 

WFOŚiGW 2016-2017 53 718,00

 

53 700,00

 

16. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci z Gminy Baranów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zadanie „Sport dla wszystkich”, działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (UMIEM PŁYWAĆ) 2016 54 932,07  18 300,00
17. „Sport pomostem ku przyjaźni. Sportowa Edukacja Europejczyków” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 2016 14 476,00  6 160,00
18. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów WFOŚiGW 2015-2016 34 473,21  13 734,42
19. Bieżąca działalność żłobka gminnego „Barankowo” Maluch – edycja 2016 2016 384 000,00  96 115,20
20. Parter w projekcie z Gminną Biblioteką Publiczną - „Niech sztuka trafia pod strzechy. Kultura – Tradycja – Duma” MKiDN 2016 49 733,90  44 600,00
Czytany 406 razy
Więcej w tej kategorii: Odbiór dróg gminnych »