INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WS. ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZA PALIWO ROLNICZE W 2020 ROKU

23-07-2020 08:43

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 30 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kwotę zwrotu tego podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami oraz fakturami należy umieścić w kopercie. Zaklejoną kopertę wrzucić do urny stojącej  przed  Urzędem Gminy Baranów.

W załącznikach poniżej - wzór wniosku o zwrot akcyzy, oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej / pomocy de minimis w rolnictwie oraz zestawienie dołączonych faktur Vat za zakup paliwa.

Czytany 752 razy