SPOTKANIE W SPRAWIE OCHRONY POWIETRZA.

W poniedziałek 25.02.2019 r. o godz. 17:00 w Baranowskiej Chacie odbyło się spotkanie dotyczące kwestii ochrony środowiska.

W poniedziałek 25.02.2019 r. o godz. 17:00 w Baranowskiej Chacie odbyło się spotkanie dotyczące kwestii ochrony środowiska. Panel ten był jednym z elementów projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Spotkanie, które weszło w skład projektu pn. "Eko Gmina Baranów - miejsce do zamieszkania" poprowadziła Pani Magdalena Żelichowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na początku spotkania został zaprezentowany film krótkometrażowy, poruszający tematykę spalania odpadów w paleniskach domowych, nielegalnych wysypisk odpadów na terenie naszej gminy, zrealizowany przez Pana Mateusza Strzeleckiego. Po obejrzeniu filmu mieszkańcy wysłuchali wykładu p. Magdaleny Żelichowskiej, który dotknął kwestii gospodarki niskoemisyjnej oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, możliwych działań indywidualnych na rzecz ochrony zdrowia i powietrza, jak i dobrych praktyk na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w istniejących budynkach mieszkalnych. Jednak głównym tematem poruszanym przez mieszkańców była kwestia finansowania inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej dla osób indywidualnych. Pani Magdalena zaprezentowała główne założenia rządowego programu "Czyste Powietrze", co do którego wiele osób miało sporo pytań. Poniżej znajduje się prezentacja z owego wykładu. Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem: 

CZYSTE POWIETRZE WFOŚIGW