Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy w Baranowie Nr XLIII/257/2006 z dnia 04 pażdziernika 2006 roku.

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.