Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

07-08-2018 08:58

GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BARANOWIE

ul. Rynek 21

 

Przewodnicząca: Anna Paczkowska

Członkowie:        

             - Paprocka Karolina

             - Głowik Iwona

             - Sitek Agnieszka

             - Woźniak Jan

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o terminach posiedzeń Komisji w roku 2020.

Posiedzenia odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie pokój 103, godz.15:30; okres wrzesień - grudzień

29.09.20        27.10.20       21.11.20        15.12.20  

 

 

 

Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie informuje, że od września 2020 roku wznowione będą spotkania grupy wsparcia dla osób z rodzin, gdzie występuje problem uzależnień i przemocy. Forma ta skierowana jest dla osób chcących podjąć działania w kierunku zdrowienia systemu rodzinnego i poszczególnych jego członków, oraz zapobiec negatywnym skutkom, jakie spowodowało uzależnienie członka rodziny lub stosowana w rodzinie przemoc . Spotkania grupy odbywają się w formie warsztatowej, w salce OSP w Baranowie, w piątki od 17.30 do 19.00  ( najczęściej raz w miesiącu, jednak częstotliwość dostosowana jest do potrzeb grupy). Pierwsze spotkanie, po przerwie związanej z pandemią koronawirusa, zaplanowane jest na 18.09.2020 r.

 

Od miesiąca września uruchomiony będzie  bezpłatny punkt pomocy osobom uzależnionym z gminy Baranów. Jeśli  picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie,  potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny). Punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy (wejście obok OSP Baranów) co drugą środę w godz.18-19, począwszy od 16 września 2020r.                               

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Baranów ul. Rynek 21 lub telefonicznie 62 78 10 414.

 

 

 

 

Czytany 2239 razy