Mieszkańcy (11)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

09-05-2018 06:34

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie odpisu z Księgi Stanu Cywilnego

09-05-2018 06:33

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dowiedz się więcej

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Baranów

03-04-2018 11:51

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Baranów

Dowiedz się więcej