Samorząd (19)

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BO)

03-04-2018 11:48

Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

Dowiedz się więcej

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

03-04-2018 11:47

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

Dowiedz się więcej

Referat Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji (RG)

03-04-2018 11:47

Do zadań Referatu Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji należy:

Dowiedz się więcej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (GP)

03-04-2018 11:46

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji  (GP) należy:

Dowiedz się więcej

Referat Finansowy (FN)

03-04-2018 11:46

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

Dowiedz się więcej

Referat Organizacyjny (RO)

03-04-2018 11:45

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

Dowiedz się więcej

Sektetarka

03-04-2018 11:38

Do zadań Sekretarki należy w szczególności:

Dowiedz się więcej

Skarbnik

03-04-2018 11:37

Skarbnik Gminy jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowego, do którego w szczególności należy:

Dowiedz się więcej