GMINNY PUNKT SPISOWY

14-09-2020 12:36

Gminne Biuro Spisowe w Baranowie informuje, że w Urzędzie Gminy Baranów funkcjonuje wydzielone, bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Celem funkcjonowania w/w punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu.

Stanowisko komputerowe dostępne będzie w czasie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego tj. od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 

Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

- 517-512-946 – członek GBS, koordynator gminny

- 667-802-722 – członek GBS

- 512-989-317 – członek GBS

 

Na wniosek użytkownika gospodarstwa rolnego, skierowany do GKS, zapewniona będzie przy wyznaczonym stanowisku komputerowym niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji do samospisu.

Jednocześnie informujemy, że zostaną uwzględnione niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemicznej (dezynfekcja stanowiska).

 

Czytany 209 razy