90 LAT OSP DONABORÓW

05-05-2022 10:04

OSP Donaborów świętowała 90. urodziny. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 2 maja. Wstępem do niej było uczczenie pamięci twórcy tej jednostki. Na grobie dha Stanisława Gruszki złożono wiązankę kwiatów. W poniedziałek 13 czerwca 1932 r. w Donaborowie w czyn przekuto myśl o założeniu ochotniczej straży pożarnej. Na zebraniu kilkudziesięciu obywateli wyraziło wolę wstąpienia w szeregi tej organizacji. W dniu założenia OSP Donaborów liczyła 36 druhów czynnych i 33 wspierających.

Urodzinowi goście i życzenia

W jubileuszowej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych OSP RP, delegacje jednostek z Gminy Baranów oraz zaprzyjaźnionych - z Olszowy, Świby, Biadaszek i Piasków, sołtys Donaborowa, dyrektor miejscowej szkoły, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, społeczność Donaborowa. Uroczystość zaszczycił obecnością również starosta. Mszę dziękczynną celebrował ks. Tomasz Szymczak - proboszcz Parafii pw. św. Marcina. – Szanowni druhowie, Wójta Gminy nie mogło zabraknąć na waszych urodzinach. Pragnę wyrazić wdzięczność za pełną oddania pracę przez te wszystkie lata. Niech służba, którą pełnicie na co dzień, narażając własne życie, będzie źródłem dumy i radości oraz dobrze spełnionego obowiązku – powiedziała Bogumiła Lewandowska-Siwek. – Życzę wam bezpiecznych powrotów z akcji – uzupełnił życzenia przewodniczący Rady Gminy – Marian Kremer.

Wedle ceremoniału

Uroczystość 90.lecia OSP Donaborów poprowadzona została zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Po mszy św. dowódca uroczystości dh Szymon Lorenc złożył raport na ręce członka prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu dh Michałowi Błażejewskiemu. Następnie dokonano przeglądu pododdziałów i wciągnięto flagę na maszt. Hymn odegrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Słupi pod dyrygenturą Seweryna Krysiaka. Rys historyczny swej jednostki przedstawił jej prezes dh Roman Gruszka. Pierwszym naczelnikiem OSP w Donaborowie został Piotr Gruszka, a jego zastępcą Stanisław Gruszka, który na zebraniu plenarnym w 1934 roku został wybrany naczelnikiem i sprawował tę funkcję do września 1939 r. Pod jego kierownictwem straż pożarna osiągała znaczne sukcesy w akcjach gaśniczych i była liczącą się w powiecie sprawną jednostką gaśniczą. Podstawowym wyposażeniem w tym okresie była ręczna sikawka i beczkowóz przechowywany w starej kuźni dworskiej, przerobionej na remizę.

Tradycja zobowiązuje

Po wojnie, 16 maja 1945 roku, z inicjatywy Stanisława Gruszki zwołano zebranie, na którym wznowiono działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez te wszystkie lata druhowie z Donaborowa starali się nie tylko o sprawność bojową jednostki, ale i włączali we wszystkie społeczne inicjatywy. W latach 70. zbudowano dom strażaka, a 30 lat później gruntownie go wyremontowano i unowocześniono. Doceniając tę aktywność społeczność wiejska ufundował w 1997 r. sztandar. Wręczono go 29 czerwca 1997 r. a jednostkę odznaczono srebrnym medalem.

Medale…

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowejZłotem srebrne i brązowe medale przyznane uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu wręczyli :dh Michał Błażejewski oraz dh Michał Balcer prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Odznaczeni medalem złotym: dh Bogdan Staszewski, dh Stefan Rachel, dh Roman Gruszka. Odznaczeni medalem srebrnym: dh Paweł Pawlak, dh Piotr Kokot, dh Mirosław Lubojański, dh Karol Kurbel, dh Krzysztof Grzesiak, dh Szymon Lorenc, dh Damian Wróbel. Odznaczeni medalem brązowym: dh Przemysław Sołtysik, dh Michał Jagieniak, dh Paweł Goj.

…i odznaczenia

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baranowie nadało odznaki za wysługę lat członkom OSP w Donaborowie. Wręczyli je:dh Michał Balcer Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz dh Iwona Głowik – członek prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie i dh Roman Gruszka – prezes OSP Donaborów. Wśród najbardziej zasłużonych znaleźli się: dh Stanisław Gruszka (55 lat wysługi), dh Jan Gruszka (55 lat), dh Andrzej Gruszka (50 lat), dh Antoni Skiba (50 lat), dh Józef Skąpski (50 lat), dh Wincenty Skiba (50 lat). Poza nimi honorowe odznaki otrzymało jeszcze 21 druhów.

Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek

Zaangażowanie i poświęcenie druhów jest dla społeczności Donaborowa gwarancją ciągłości i urzeczywistnienia hasła ojców i dziadów: Donaborowska OSP od początku bardzo poważnie traktowała swoje posłannictwo i obowiązki. Skrupulatnie odnotowywano wszystkie fakty związane z pracą zespołu. Stąd jej dumną historię można dziś zrelacjonować bardzo szczegółowo. Przyszłości zaś druhowie z Donaborowa mogą śmiało spojrzeć w oczy. Dziś jednostka skupia 75 druhów i 1 druhnę. Jest nią  żona naczelnika Joanna Lorenc.

(ems)

Czytany 281 razy