JEDNO DOFINANSOWANIE - DWA BOISKA

31-05-2023 12:05

Pozyskane dofinansowanie

W środę 31.05.2023 r. Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska-Siwek przy kontrasygnacie Marzeny Żłobińskiej – Skarbnika Gminy Baranów podpisały w siedzibie LGD Wrota Wielkopolski w Baranowie umowę na dofinansowanie zadania pn. „Cała Gmina na tym zyska, zmodernizujemy dwa boiska!”. Umowę w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisał wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski. Środki w kwocie 135 354,00 zł, pochodzą z poddziałania pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i uatrakcyjnienie obszaru LGD poprzez modernizację obiektów rekreacyjnych oraz budowę linii oświetlenia boisk w Grębaninie oraz Jankowych.

 

Umowa z wykonawcą

W Grębaninie oraz Jankowach zostaną zainstalowane linie sztucznego oświetlenia, na które sportowcy czekali z utęsknieniem. Wyremontowane zostaną także trybuny dla kibiców. Na obiekcie w Grębaninie wymienione zostaną wiaty dla zawodników rezerwowych wraz z podbudową. Dodatkowo przy trybunie głównej, wyremontowany zostanie chodnik wzdłuż boiska w stronę placu zabaw.

Głównym wykonawcą zadania jest firma Roboty Ziemne Magdalena Sikora - Maślanka z Osin. Koszt zadania wyniesie 621 392,94 zł.

Zadanie pn.: „Cała Gmina na tym zyska. Zmodernizujemy dwa boiska!” dofinansowane zostało w kwocie 135 354,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

(bam)

Czytany 977 razy