Urząd Gminy (4)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

18-10-2019 08:30

WIĘCEJ W ROZWINIĘCIU

Dowiedz się więcej

Sektetarka

03-04-2018 11:38

Do zadań Sekretarki należy w szczególności:

Dowiedz się więcej

Skarbnik

03-04-2018 11:37

Skarbnik Gminy jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowego, do którego w szczególności należy:

Dowiedz się więcej

Sekretarz

03-04-2018 11:37

Do zakresu obowiązków Sekretarza Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

Dowiedz się więcej