SPORTOWA ODDANA DO UŻYTKU !

13-11-2023 16:13

Zadanie o nazwie „Przebudowa ul. Sportowej wraz z kanalizacją sanitarną w m. Baranów” zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Na podstawie umowy z dnia 27 kwietnia br. kwota dofinansowania wynosiła 19 470,00 zł, kwota 236 144,24 zł pochodziła z budżetu Gminy Baranów, wartość całego zadania to 255 614,24 zł. Przebudowa ulicy Sportowej polegała na rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej będącej w złym stanie technicznym, rozebraniu istniejącej podbudowy, wykonaniu nowych konstrukcji ulicy, przebudowie zjazdów indywidualnych, wykonaniu wpustu ulicznego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej Ø160 długości 3,65 metrów oraz budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 z przyłączami do prywatnych działek
w granicach pasa drogowego.

Czytany 592 razy