DROGA W FELIKSOWIE DOCZEKA SIĘ REMONTU

13-11-2023 16:48

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 320.848,48 zł, a uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie wynosi 160.424,24 zł.

W ramach projektu remontu drogi gminnej przewidziano wykonanie m.in.: odcięcia korzeni drzew na odcinku leśnym, oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni, wyrównania istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową celem nadania odpowiedniego profilu poprzecznego i podłużnego, oraz wykonanie nakładki bitumicznej, ścinanie zawyżonych poboczy i utwardzenie mieszanką kamienną. Łączna długość planowanej do remontu jezdni wynosi 882 m. W najbliższym czasie wszczęte zostanie postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawcę inwestycji.

                                     

Czytany 151 razy