NOWĄ DROGĄ PRZEZ FELIKSÓW

28-05-2024 06:41

Głównym wykonawcą zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów” było KPDM S.A z Kępna. 

W ramach projektu remontu drogi gminnej wykonano m.in.: odcięcia korzeni drzew na odcinku leśnym, oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni, wyrównania istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową celem nadania odpowiedniego profilu poprzecznego i podłużnego, oraz wykonanie nakładki bitumicznej, ścinanie zawyżonych poboczy i utwardzenie mieszanką kamienną. Łączna długość wyremontowanej jezdni wynosi 882 m.

Ostateczna wartość zadania wyniosła 424 266,88 zł brutto. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 160.424,24 zł.

Czytany 67 razy