GMINNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2022

23-11-2022 12:47

10 listopada 2022 roku w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej odbyła się gminna akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

W uroczystych obchodach udział wzięła Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek, przewodniczący Rady Gminy Baranów, radni gminy, sołtysi, kierownik Centrum Usług Wspólnych, dyrektorzy szkół, Przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Mroczeńskiej, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łęce Mroczeńskiej, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej, przedstawiciele OSP, poczty sztandarowe ze szkół Gminy Baranów, nauczyciele, pracownicy i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Ilona Grząka powitała zebranych, a następnie w swoim wystąpieniu przybliżyła drogę Polski do odzyskania niepodległości. 104 lata temu spełnił się sen Polaków o niepodległości. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Wolna Ojczyzna jest dla nas wielkim darem, ale też wielkim zadaniem. Podsumowując dyrektor przytoczyła słowa św. Jana Pawła II -„Wolności nie można posiadać, trzeba ją stale zdobywać”. Następnie wystąpiła Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Wójt przytoczyła wzruszające wspomnienia Polaków zaangażowanych w odzyskiwanie niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Jej mottem były słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań z zaborcami. Ich uzupełnieniem były pieśni patriotyczne takie jak ”Rota”, „My Pierwsza Brygada”, „Piechota, „Przybyli ułani”, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. 11 listopada jest lekcją patriotyzmu i historii. Montaż słowno – muzyczny przygotowali: Lucyna Giebel i Justyna Tomaszek – Malinowska (część słowna), Andrzej Ciurys ( oprawa muzyczna), Anna Raszewska ( dekoracja).
 

Czytany 681 razy