Radca Prawny

03-04-2018 11:49

Radca Prawny Ewa Brzozowska przyjmuje we wtorki i piątki w godz. 07:30-15:30.

Nieodpłatna pomoc prawna - poniedziałki 14:00 - 18:00

 


Radca Prawny Ewa Brzozowska przyjmuje we wtorki i piątki w godz. 07:30-15:30.

Do zadań Radcy Prawnego należy:

  1. Obsługa prawna Rady i jej Komisji, Wójta i pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców Gminy.
  2. Udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania prawa.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.
  4. Opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych oraz uczestniczenie w negocjacjach.
  5. Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Gminy.
  6. Przygotowanie bieżącej informacji dla poszczególnych pracowników dotyczących nowych aktów prawnych.

 

Nieodpłatna pomoc prawna - poniedziałki 14:00 - 18:00

Czytany 4574 razy