Sektetarka

03-04-2018 11:38

Klaudia Dąbrowska

Do zadań Sekretarki należy w szczególności:

1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

2) prowadzenie ewidencji korespondencji,

3) prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,

4) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

5) prenumerata czasopism,

6) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

7) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów,

8) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

9) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,

10) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne.

 

Czytany 5206 razy
Więcej w tej kategorii: « Skarbnik KLAUZULA INFORMACYJNA RODO »