BADANIE ROLNICZE

21-06-2024 08:02

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 1.06 – 28.06.2024 r. w gospodarstwach rolnych na terenie gminy, realizowane będzie Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan

Czytany 58 razy