STYPENDIA SOCJALNE

21-08-2020 10:48

Urząd Gminy Baranów informuje, że w dniach od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zamieszkałych na terenie gminy Baranów

Kryterium dochodowe zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 901) wynosi 600,00 netto na osobę w rodzinie.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane będą przez Centrum Usług Wspólnych w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów, piętro 5

Więcej informacji pod numerem tel: (62) 74 10 053

 

Czytany 3761 razy