PODPISANO UMOWĘ NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

15-11-2023 10:01

Zadanie będzie realizowała firma: „UNIPAK” Grażyna Balcer z siedzibą w Mroczeniu.

Przedmiot umowy stanowi zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Baranów, o łącznej długości ok. 75 km. Zakres umowy obejmuje przede wszystkim: odśnieżanie pługiem wskazanych dróg i ulic utwardzonych i gruntowych, likwidację skutków gołoledzi, utrzymywanie przejezdności dróg w okresie zimowym.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku.

Czytany 1174 razy