Ogłoszenia (74)

PRZEKROCZENIE PM10

31-01-2019 07:10

Dnia 30.01.2019 r. na stacji pomiarowej w Kaliszu odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny.

Dowiedz się więcej

ZARZĄDZENIE NR 5/2019

22-01-2019 14:17

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotację z budżetu Gminy Baranów na rok 2019 oraz wysokości przyznanych dotacji.

Dowiedz się więcej

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI

16-01-2019 10:31

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje spotkanie informacyjne dla rolników i mieszkańców wsi.

Dowiedz się więcej

INFORMACJA O ZŁOŻENIU W TRYBIE UPROSZCZONYM OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

16-11-2018 10:33

Hufiec Kępno im. Wojska Polskiego złożył w trybie uproszczonym ofertę na realizację zadania publicznego.

Dowiedz się więcej

Szkolenia dla przedsiębiorców

14-11-2018 10:46

W połowie tego roku weszły w życie regulacje pozwalające przedsiębiorcom korzystać z mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Projekt ten ma ogromne znaczenie dla uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług, zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu tego podatku oraz zapobiegania unikania jego płacenia.

Dowiedz się więcej

KOMUNIKAT-ĆWICZENIA RENEGADE

14-11-2018 07:40

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędą się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty" 

Dowiedz się więcej

REFUNDACJA NA WALKĘ Z ASF !

28-08-2018 12:45

Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie.

Dowiedz się więcej

KOMUNIKAT KĄPIELISKOWY

24-08-2018 11:55

Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny informuje o jakości wody w kąpieliskach na terenie województwa wielkopolskiego.

Dowiedz się więcej