Ogłoszenia (74)

KONSULTACJE SPOŁECZNE

31-07-2023 11:48

Wójt Gminy Baranów serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

04-04-2023 06:17

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Baranów - Lisiny

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

04-04-2023 06:12

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów oraz Mroczeń

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

29-03-2023 06:15

O przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Słupia pod Kępnem oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów

Dowiedz się więcej

OBWIESZCZENIE

28-12-2022 08:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Baranów na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku”

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

02-12-2022 13:07

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Dowiedz się więcej

NABÓR KANDYDATÓW DO OCENY OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

02-12-2022 11:17

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów..

02-12-2022 11:14

Wójt Gminy Baranów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie - "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów".

Dowiedz się więcej